Bovenbouw

De leerlingen in groep 7 en 8 gaan zich voorbereiden op de grote overstap naar de middelbare school. Hiervoor proberen wij de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden. Een belangrijk onderdeel hierbij zijn de executieve functies van de leerlingen. Vaardigheden als zelfstandigheid, planning en organiseren zijn hierbij van groot belang. Een belangrijk onderdeel in de bovenbouw is het maken van huiswerk.

Huiswerk

Huiswerk krijgen de leerlingen in een opbouw vanaf groep 6 mee naar huis. Het maken van huiswerk bevordert de betrokkenheid, zelfstandigheid en studievaardigheden van leerlingen. Onderzoek toont aan dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kind. De manier waarop het kind geholpen wordt, bepaalt het succes. Het huiswerk bestaat uit het maken van opdrachten voor bijvoorbeeld rekenen, spelling of begrijpend lezen. Daarnaast krijgen de leerlingen bladen mee naar huis die ze thuis moeten leren voor een toets. In groep 7 en 8 gaan de leerlingen ook aan de slag met het maken van een werkstuk en presentatie. Het is van belang dat de leerling thuis de beschikking heeft over een computer/laptop.

Wereldoriëntatie

In groep 7 en 8 wordt bij de wereldoriëntatie vakken de verdieping gegeven van de vakken die aangeboden worden in groep 3 tot en met 6. De leerlingen krijgen bij wereldoriëntatie les in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. Deze vakken worden los van elkaar aangeboden. In de bovenbouw krijgen de leerlingen de vakken Engels en verkeer. In groep 7 doen de leerlingen mee aan het landelijk verkeersexamen (theoretisch en praktijk).

Taal- en spelling

De taal- en spellingslessen worden gegeven met de methode Staal. Ieder thema van staal heeft een bepaald thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. De taalles wordt afgesloten met een toets. Bij spelling wordt er gewerkt met de methodiek van Jose Schraven, een effectieve methodiek om het spellen correct aan te leren. In groep 7 en 8 leren de leerlingen de laatste 7 categorieën die horen bij de methode Staal. Naast dat de leerlingen bij spelling leren hoe ze woorden moeten schrijven, krijgen ze ook instructie op de werkwoordspelling, grammatica en interpunctie. Dit zijn onderdelen van de Nederlandse taal die belangrijk zijn voor de middelbare school.

Rekenen

In groep 7 en 8 wordt er voor rekenen naast de methode Pluspunt 4 gewerkt met de methode Foutloos rekenen. Foutloos rekenen biedt alle basisvaardigheden van groep 6 tot en met 8 aan volgens één duidelijke strategie. De kinderen volgen deze in een logische opbouw van recepten, concepten tot aan de vaardigheden. Het doel van deze methodiek is dat alle leerlingen uiteindelijk het streefniveau (1S) voor rekenen behalen. De leerlingen die meer moeite ervaren met het rekenen, kunnen met behulp van een ontwikkelingsperspectief (OPP) een aangepast aanbod krijgen. Zij gaan zich dan richten op de doelen die belangrijk zijn voor het functioneel niveau (1F).

Creatieve vakken

Gedurende het schooljaar worden de creatieve vaardigheden van de kinderen aangesproken. Minimaal één keer per week is er tijd voor een creatieve opdracht. Dit wordt gedaan door te knutselen, tekenen of een les van de maakotheek waarbij de kinderen bezig zijn met techniek.

Voortgezet onderwijs

Al het aanbod dat in de groepen 7 en 8 aangeboden wordt, zorgen ervoor dat iedere leerling op zijn of haar niveau op een mooie passende middelbare school kan starten na groep 8. In groep 8 worden de verschillende middelbare scholen bezocht, u als ouder bent dan ook van harte welkom om mee te gaan naar deze bezoekmomenten.

Groep 8

Groep 8 is een bijzonder schooljaar t.o.v. van groep 1 tot en met groep 7. In groep 8 gaan de leerlingen op schoolkamp. De afgelopen jaren zijn we wisselend op kamp gegaan naar Burgh Haamstede en Oostvoorne. De leerlingen gaan drie dagen op kamp. Dit is een erg leuk moment, waarbij de leerkrachten soms een hele andere kant van de leerlingen zien dan in de klas. Aan het einde van het schooljaar oefenen de kinderen voor hun eindmusical. Deze musical wordt in de avond opgevoerd voor ouders en andere genodigden. Na de musical is de afscheidsavond, tijdens de afscheidsavond wordt er iets leuks gedeeld over de leerlingen.