Buitenschoolse Opvang

In de loop van het jaar start Klein maar Dapper met buitenschoolse opvang op onze school. 

Kinderen dienen in een warme omgeving opgevangen te worden waar ruimte is om zichzelf te ontplooien en om rust te pakken. Een plek waar ze zich veilig voelen en gewaardeerd worden om wie ze zijn. Hierin is een nauwe samenwerking tussen Klein maar Dapper en onze school essentieel. Door kinderen alleen in hun eigen school op te vangen en geen kinderen van andere scholen toe te laten zorgen we voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor elkaar en voor het gebouw. Hierin is een duidelijke samenwerking van kinderen, ouders, school en kinderopvang zichtbaar.

Klein maar Dapper biedt betekenisvolle opvang binnen een veilige en rustige omgeving voor uw kind. Uw kind krijgt de beste begeleiding, op zowel educatief als pedagogisch vlak. Wilt u meer informatie of uw kind inschrijven? Kijkt u dan op de website van Klein maar Dapper.