Social Schools

We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de school en in de groep. Via Social Schools houden de directie, administratie en de leerkrachten u op de hoogte van allerlei zaken in en om de school. Zo kunnen ouders/verzorgers hun kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces en blijven zij beter op de hoogte.

We werken met Social Schools 3.0, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om de ouders/verzorgers van onze leerlingen meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. 

Afgesloten omgeving

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders/verzorgers die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Zij hebben alleen toegang tot de groepen van hun kind(eren).

Hoe werkt het?

De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. Agendapunten kunnen rechtstreeks toegevoegd worden aan de telefoonagenda. Zo ontvangen ouders/verzorgers op tijd herinneringen en vergeten zij nooit evenementen. Ouders/verzorgers ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te activeren. 

U kunt inloggen op de app op uw telefoon of via deze link