Kleuters

Bij de kleuters begint de basis voor een goede schoolloopbaan. Een voorwaarde om te kunnen leren is dat kinderen zich veilig voelen en dat ze zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo. Het is de taak van de leerkracht om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen en hen daarbij te stimuleren. De basisvaardigheden om tot leren te kunnen komen worden bij de kleuters aangeleerd. U kunt dan denken aan: het navolgen van de regels van school, een goede luisterhouding, kunnen samenwerken, rekening kunnen houden met elkaar, het kunnen plannen van activiteiten.

Op De Wereldreiziger werken we in de groepen 1 en 2 met "groeibewust kleuteronderwijs". De uitgangspunten van groeibewust kleuteronderwijs zijn:

  • Kleuters leren (meer) in betekenisvolle situaties in de echte wereld
  • Kleuters leren (meer) door te spelen
  • Kleuters leren (meer) door creatief-handelend bezig te zijn
  • Kleuters leren (meer) van leerkrachten die vanuit doelen werken

Wat houden deze uitgangspunten in?

Kleuters leren (meer) in betekenisvolle situaties in de echte wereld

Het kleuterbrein is erop gericht om "de grote mensenwereld" om hen heen te willen begrijpen, ze willen daar graag aan meedoen. Wij zorgen ervoor dat ze in de gelegenheid zijn om "echte handelingen" te verrichten zodat ze kunnen leren. Dit doen we door te werken met thema's die betekenisvol zijn voor kleuters, dat wil zeggen dat ze het thema herkennen vanuit hun eigen omgeving. 

Kleuters leren (meer) door te spelen

Bij elk thema wordt er ingezet op spel. De kinderen spelen het echte leven na. Wanneer wij bijvoorbeeld werken aan het thema: "we gaan naar de bakker" dan zorgen we er binnen onze themahoek - die we samen met de kinderen inrichten - ook voor dat ze daadwerkelijk "naar de bakker" kunnen. Er is in de klas een bakkershoek waar verschillende rollen uitgespeeld worden. Er is een bakker die de broodjes in de oven stopt. De oven moet op de goede stand staan, anders verbranden de broodjes, ze mogen ook niet te lang, er moet een kookwekker gezet worden. Er is een etalage waar de verkoper staat met verschillende soorten broodjes, gebakjes. De "klant" komt vanuit de huishoek boodschappen doen bij de bakker. Die heeft in de huishoek al een boodschappenbriefje geschreven en geeft de bestelling op. Er moet betaald worden bij de kassa. Enzovoorts... 

Kleuters leren (meer) door creatief-handelend bezig te zijn

Voorafgaand aan het spel in de themahoek moet er van alles gemaakt worden om tot spel te kunnen komen. Bij de bakker moeten er bijvoorbeeld broodjes, gebakjes, broden gemaakt worden. Er moet een oven gemaakt worden, een etalage, een koksmuts. Ook moeten er prijskaartjes, naambordjes, openingstijden komen te hangen. Tegelijkertijd kunnen er ook in de zandtafel mooie taarten gemaakt worden. In de bouwhoek kunnen de kinderen met een bouwtekening ook een bakkerij bouwen. Er kunnen in het atelier mooie posters geverfd worden die in de bakkerij gehangen moeten worden. Bij de verteltafel wordt een prentenboek over de bakker naverteld en nagespeeld. 

Kleuters leren (meer) van leerkrachten die vanuit doelen werken

Alle activiteiten die binnen de thema's aangeboden worden hebben een doel waar de leerkracht over nagedacht heeft. Dit alles om het kleuterbrein te stimuleren en te laten groeien. De activiteiten hebben allemaal te maken met taaldoelen, rekendoelen, woordenschat en motoriek. In bovenstaande voorbeelden zijn kinderen volop bezig met het leren wat letters zijn, het herkennen van letters, wat woorden zijn, ze zijn bezig met cijfers, met tellen, met hun fijne motoriek. Ze leren dat allemaal spelenderwijs, zonder dat ze doorhebben dat ze aan het leren zijn. 

Verder bieden we de doelen niet alleen aan tijdens het spel, maar ook tijdens de grote en kleine kring. Daar worden ook veel activiteiten aangeboden. De leerkracht weet door middel van observatie precies welk kind welke activiteit nodig heeft om steeds een stapje verder te komen in zijn/haar ontwikkeling om uiteindelijk klaar te zijn voor de stap naar groep 3.