Middenbouw

De leerlingen van de middenbouw gaan de leerstof leren en oefenen die zij nodig hebben voor de bovenbouw én uiteindelijk gaan toepassen op het voortgezet onderwijs.

Het rekenen in groep 3 tot en met 6

We werken op De Wereldreiziger met de methode Pluspunt. In groep 3 tot en met 5 wordt er gewerkt met de papieren versie van Pluspunt. Vanaf groep 6 werken we met de digitale versie. Het voordeel van de digitale versie is dat deze adaptief is, hierdoor kunnen kinderen sommen krijgen die passen bij hun niveau. Dit zorgt voor succeservaringen.

De kinderen werken in groep 3 tot en met 8 aan de rekenbouwstenen. Dit zijn belangrijke vaardigheden die zij nodig hebben om goed te kunnen rekenen. Kinderen die moeite hebben met deze bouwstenen krijgen extra hulp door de leerkracht of een onderwijsassistente, hiervoor wordt Met Sprongen Vooruit veel ingezet. Met Sprongen Vooruit is een rekenmethode die op een spelende wijze de kinderen leert rekenen.

Lezen en schrijven in groep 3

In groep 3 starten de kinderen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Deze methode wordt gebruikt voor het lezen, maar ook voor het schrijven. De kinderen leren het eerste halfjaar alle letters en klanken die zij nodig hebben. De letters die de kinderen leren lezen, leren ze een dag erna ook direct te schrijven. Zo ontstaat er een mooie koppeling tussen lezen en schrijven. Het leren van alle letters wordt afgesloten met een letterfeest. Vanaf dat moment kunnen de kinderen alle letters lezen en schrijven en kan het lezen van boeken beginnen.

Technisch lezen, schrijven/spellen en begrijpend lezen in groep 4 tot en met 6

Zodra de kinderen in groep 4 komen wordt het lezen en schrijven losgekoppeld. Zij krijgen naast technisch lezen, spelling er ook nog begrijpend lezen bij. Het is namelijk heel belangrijk dat we ook begrijpen wat we lezen.

De taal- en spellingslessen worden gegeven met de methode STAAL. Ieder thema van STAAL heeft een bepaald thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. De taalles wordt afgesloten met een toets. Bij spelling wordt er gewerkt met de methodiek van Jose Schraven, een effectieve methodiek om het spellen correct aan te leren. De kinderen leren veel verschillende categorieën die ze moeten toepassen bij het opschrijven van een woord. Naast spelling krijgen de kinderen ook nog werkwoordspelling, grammatica en interpunctie.

De methode die gebruikt wordt voor technisch lezen is de methode Karakter. De kinderen krijgen variërend per klas 2 tot 4 lessen technisch lezen per week. Bij technisch lezen wordt er vooral gelet op het leestempo, leesvolume, stemgebruik en de juiste toon. Het is belangrijk dat kinderen goed en snel woorden kunnen lezen, dit helpt ze weer bij het begrijpend lezen. Daarnaast krijgen de kinderen nog minimaal 1x per week een les leesbevordering. Bij leesbevordering wordt er op een leuke manier kennis gemaakt met verschillende soorten boeken en teksten.

Vanaf groep 4 wordt er al gestart met begrijpend lezen met de methode Leeslink. De methode Leeslink wordt gecombineerd met close reading. De kinderen krijgen verschillende soorten teksten aangeboden; informatieve teksten, verhalende teksten, instructieteksten en bijvoorbeeld recepten. Zij behandelen deze tekst door vragen te maken, te markeren, met elkaar erover te praten of door moeilijke woorden te behandelen. Begrijpend lezen is een erg belangrijk vak voor de middelbare school, dit geeft namelijk handvatten om grote hoeveelheden tekst te begrijpen en toe te kunnen passen.

Een netjes handschrift aanleren bij kinderen is ook erg belangrijk. Hier wordt in groep 4 tot en met 6 ook veel aandacht aan besteed. De kinderen leren bij ons op school het vaste schrift met behulp van de methode pennenstreken. Niet alleen tijdens de schrijflessen wordt hier op gelet, ook tijdens de andere vakken.

Wereldoriëntatie

In groep 4 tot en met 6 wordt er wereldoriëntatie gegeven met behulp van de methodes Brandaan (Geschiedenis), Naut (natuur) en Meander (aardrijkskunde). In groep 5 en 6 worden dit als losse vakken behandeld, in groep 4 wordt het geïntegreerd aangeboden. De kinderen leren passend bij de jaargroep stof over bijvoorbeeld energie, het klimaat of een stukje van de geschiedenis.

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engels met de methode Stepping Stones. Zij vergroten hierbij hun Engelse woordenschat en leren de grammatica.

In groep 7 maken de kinderen het verkeersexamen, hier wordt vanaf groep 4 al voor geoefend. Stap voor stap worden de kinderen bekend gemaakt met de verkeersregels die gelden in Nederland.

Creatieve vakken

Op De Wereldreiziger worden de creatieve vaardigheden van de kinderen aangesproken. Iedere week is er tijd voor een creatief vak. Dit houdt in dat er wordt geknutseld, getekend maar ook de Maakotheek is hier een onderdeel van. De Maakotheek spreekt de technische interesse van kinderen aan. Daarnaast hebben de kinderen nog twee keer per week gym, dit kan van de eigen leerkracht met gymbevoegdheid zijn, of van onze vakleerkracht.