Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een vertegenwoordiging van ouders die een actieve bijdrage leveren aan de niet educatieve activiteiten voor de kinderen op school. Mede hierdoor ontstaat een netwerk van ouders die bereid zijn om zich enkele dagen per jaar in te zetten om het verblijf van uw kind(eren) op school zo nuttig en plezierig mogelijk te maken.

De OR ondersteunt het team tijdens schoolactiviteiten bij de uitvoering van activiteiten en begeleiding van de kinderen. Zij denken mee en helpen bij feesten, evenementen, uitstapjes en schoolreisjes. Een aantal keren per schooljaar vergadert de OR. Alle schoolse zaken worden dan besproken en er worden plannen opgesteld over wat er allemaal georganiseerd gaat worden. Eén maal per jaar wordt er een algemeen jaarverslag opgesteld waarmee de Ouderraad verantwoording aflegt aan de ouders van onze school.

Vragen aan de OR kunt u mailen naar or@dewereldreiziger-nissewijs.nl