Identiteit

Op De Wereldreiziger staat ontmoetingsonderwijs centraal, waarbinnen alle leerlingen levensbeschouwelijk onderwijs krijgen aangeboden. We vinden het belangrijk dat de kinderen kennismaken met de verschillende godsdienstige- en culturele stromingen. Ontmoetingsleren doet recht aan de maatschappelijke ontwikkelingen die onze leerlingen meemaken in de wijk en op school. Het is gericht op het leren verstaan en begrijpen van de persoonlijke levensvragen en –ervaringen door leerlingen. De methode Trefwoord is een leidraad om wekelijks aandacht te genereren voor ieders identiteit, zo wordt burgerschapsvorming een onderdeel van de schoolcultuur. Burgerschapsvorming is een wettelijk verplicht onderdeel op basisscholen.

Middels Trefwoord geven we levensbeschouwelijk onderwijs waarin levenservaringen centraal staan. De kern van levensbeschouwelijk onderwijs is verbinding leggen tussen levenservaring, rituelen en gebruiken van de diverse stromingen. We zijn erop gericht om kinderen mooie en liefdevolle mensen te laten worden en zo een betere samenleving te creëren. We maken plaats voor vieringen en feesten in thema’s, waarin seizoenen en levenservaringen ook een rol spelen. Er is gekozen om ook ruimte te creëren voor na-vertellingen van religieuze verhalen.


Aan het begin en einde van de schooldag wordt er een vast moment ingeroosterd, waarbij er aandacht is voor de maatschappelijke context gericht op het kind in de samenleving. Dit zorgt voor verbinding, respect en een positieve groepsvorming. Zo kan het zijn dat er een lied wordt gezongen of een gedicht wordt voorgelezen. Hiervan wordt de inhoud en de bedoeling besproken. Het kan ook een terugblik op de dag zijn, zodat de leerkracht en de leerlingen hun verhaal even kwijt kunnen. Dit gebeurt middels check-ins en bordsessies met de klas. Er hangen ook sociale kaarten in de klas, waarbij leerlingen aan kunnen geven hoe zij zich voelen. 

Tijdens een viering staat een levensthema centraal. U kunt denken aan thema's als samen, geluk, eenzaamheid of verdriet. Deze thema's zijn herkenbaar voor de kinderen. Werken met een thema is een belangrijke manier om de verbinding en ontmoeting tussen de leerlingen in het ontmoetingsleren vorm te geven. Door met elkaar over dergelijke onderwerpen in gesprek te gaan, op basis van gelijkwaardigheid, verkennen de leerlingen hun eigen vragen en ervaringen en die van anderen. Onze leerlingen leren zo betekenis te geven aan een diversiteit van tradities en zingevingsbronnen: verhalen, ideeën, wetten, architectuur, symbolen, en beelden.