Schooltijden

Wij hanteren een continurooster volgens het vijf gelijke dagen model.
De lestijden voor groep 1 t/m 8 zijn als volgt:

Maandag

08:30 - 14:00 uur

Dinsdag

08:30 - 14:00 uur

Woensdag

08:30 - 14:00 uur

Donderdag

08:30 - 14:00 uur

Vrijdag

08:30 - 14:00 uur

Om 8.20 uur gaat de deur van de school open. Iedereen heeft dan de gelegenheid om op tijd op school te zijn. Wij verzoeken de ouders van de groepen 1 , 2 en 3 hun kinderen op het plein bij de juf te te brengen. Ouders van kinderen in de groepen 4 t/m 8 vragen we buiten afscheid te nemen. Deze kinderen kunnen hun weg prima zelfstandig naar de klas vinden. Tot 8.30 uur heeft uw kind de tijd om het gebouw binnen te gaan. Daarna gaat de deur dicht en beginnen de lessen. 

Wilt u met het brengen en halen van uw kind(eren) rekening houden met onderstaande regels?

  • Op ons schoolplein lopen we met fiets aan de hand;
  • Wij hebben een rookvrije school en dat geldt ook voor ons schoolplein;
  • Haalt u uw kind op samen met de hond? Wacht u dan buiten het hek;
  • Denkt u aan de veiligheid van anderen bij het parkeren van uw auto?