Ouderconsulent

Elk kind heeft het recht om mee te doen! 

Marianela Dijkhoff werkt op De Wereldreiziger als ouderconsulent. Ouders met minder financiële mogelijkheden kunnen een beroep op haar doen. Samen met u kijkt zij naar de mogelijkheden om kinderen toch deel te laten nemen aan allerlei activiteiten. Er zijn veel regelingen, maar veel ouders zijn daarvan niet op de hoogte. Marianela helpt u graag!

Marianela heeft al voor diverse gezinnen van onze school veel kunnen betekenen, bijvoorbeeld in samenwerking met het Jeugdsport- en Cultuurfonds, Stichting Kinderhulp of bij het aanvragen van andere voorzieningen. Zij regelt alles met de deze instanties, waardoor ze de gezinnen niet alleen helpt maar ook ontzorgt. 

Heeft u bijvoorbeeld vragen over zwemles, reiskosten naar school, sporten of de aanschaf van een fiets voor uw kind, kunt u altijd vrijblijvend een afspraak met haar maken om eens in gesprek te gaan. U kunt Marianela via onderstaande gegevens bereiken of haar via Social Schools een (privé)bericht sturen. 

Samen willen wij bijdragen aan eerlijke kansen voor alle kinderen bij ons op school!

Marianela Dijkhoff


Marianela Dijkhoff

E: m.dijkhoff@nissewijs.nl
T: 06 30 99 73 48