Praktijklessen

 

Op de Wereldreiziger is er ruimte voor praktijk georienteerde lessen voor de kinderen. Dit kan u bijvoorbeeld terug zien in de bouwpleinen, waar de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 maandelijks een week met technisch materiaal aan de slag zijn en ontdekken waar ze goed in zijn. 

Daarnaast is er ieder jaar in het voorjaar een moestuingroep met kinderen van groep 8, waar kinderen die straks naar een middelbare school gaan met een praktijkgerichte benadering, aan de slag gaan in de moestuin op het schoolplein en leren over het groeien van groenten en fruit. Ook vinden er voor alle groepen regelmatig kooklessen plaats in de nieuwe keuken aan de bovenbouwkant.